Diaľkové ovládanie

Vybrané LED svietidlá Muna, Moza, Timo, Rubi a Navi vo verziách 14 V DC a 23V AC (bez RGB diód) sú vybavené zabudovaným rádio prijímačom, ktorý umožňuje ovládanie svietidiel pomocou diaľkových ovládačov. Svietidlá spolupracujú so širokou škálou vysielačov bezdrôtového systému EXTA FREE ako sú:

  • nástenný vysielač (RNA-02, RNK-04)
  • diaľkové ovládanie (P-257/2, P-257/4, P-256/8)
  • modulárny vysielač (RNM-10)
  • rádiový pohybový senzor (RCR-01)

32 rozličných funkcii systému EXTA FREE môžu byť pridané do jediného svietidla a jeden ovládač môže spolupracovať s neobmedzeným množstvom svietidiel, ktoré sú v jeho prevádzkového dosahu (okruh 50 m). Pomocou svietidiel so zabudovaným rádio prijímačom neexistuje žiadny limit pre jeden ovládač, ako to je v bežných inštaláciách. Kedykoľvek je možné dokúpiť nový vysielač a pridať ho do svietidla, aby ponúkal spomenuté funkcie.
Svietidlá so zabudovaným rádio prijímačom spolupracujú so systémami EXTA FREE, ktoré ponúkajú nasledovné funkcie:

  • možnosť zapnutia / vypnutia svetiel diaľkovo
  • možnosť zmeny intenzity jasu svetla (rozjasnenie, stmievanie)
  • možnosť automatického po uplynutí nastaveného času (v rozmedzí od 1 až 18 hod).

Nastavený jas svetla je uložený aj v prípade vypnutia systému. Prenosový signál medzi ovládačom a svietidlami sa uskutočňuje na frekvencii 868,32 MHz, čo zabezpečuje správne kódovanie v prípade nechceného zapnutia alebo vypnutia a rušenia z iných zariadení vyskytujúcich sa v ich blízkosti. Jednoduchá inštalácia, funkcia kontroly a spoľahlivosť sú nesporné výhody tohto systému.