Ovládanie farieb (RGB)

Vybrané LED svietidla Muna, Moza, Timo, Rubi a Navi vo verziách 14V DC a 230 V AC vybavené RGB ovládačmi, môžu spolupracovať s diaľkovými ovládačmi P-260 a vybranými ovládačmi EXTA FREE. Funkcionalita svietidla potom závisí od typu vybraného ovládača. Diaľkový ovládač P-260 umožňuje:

  • zapnúť / vypnúť svetlá diaľkovo
  • zmeniť intenzitu jasu svetla (rozjasnenie, stmievanie)
  • plynule meniť farbu svetla pomocou dotykového ovládania

Diaľkový ovládač P-260 navyše umožňuje zapnúť / vypnúť automaticky pomaly (plynule) alebo rýchlo (krokovo) zmenu farby.Diaľkový ovládač P-256/8 umožňuje:

  • zapnúť / vypnúť svetlá diaľkovo
  • vybrať 1 z 8 prednastavených farieb
  • zapnúť / vypnúť automaticky pomaly (plynule) alebo rýchlo (krokovo) zmenu farby

Pri iných ovládačoch je dostupná iba funkcia zapnutia / vypnutia. Dôležitou výhodou svietidiel so zabudovaným rádiovým prijímačom je možnosť pridania 32 rôznych funkcií pre dané svietidlo. Preto napríklad pri použití diaľkového ovládača P-260 môžeme vybrať farbu svetla alebo aktivovať funkciu plynulej alebo krokovej zmeny farby. Každodenné zasvecovanie alebo zhasínanie môžeme vykonať použitím nástenných ovládačov (RNK-02, RNK-04).

Vybraná farba, mód alebo intenzita osvetlenia je uložená aj po vypnutí systému.

Najväčšou výhodou svietidiel so zabudovaným RGB ovládačom je jednoduchá inštalácia a možnosť priameho spojenia svietidiel s RGB diódami pri typickej dvojvodičovej inštalácii. Svietidlá sú určené pre montáž do inštalačných skriniek s priemerom 60 mm.